Gemeentepolitiek gaat ingrijpend veranderen

  • extra inzet willen voor kwetsbare Zoetermeerders, met name senioren
  • zich in onze GOEDE kernkwaliteiten herkennen

  • betrokkenheid bij en invloed op besluiten normaal vinden

  • meer transparantie van de gemeente eisen

  • willen dat de gemeente Zoetermeer meer aandacht schenkt aan de huidige inwoners

  • vinden dat bij beleid en dienstverlening de kwaliteit belangrijker is dan de kwantiteit

  • zelfredzaamheid een basisrecht vinden en participatiekracht bevorderen

  • geloven in een platform dat integriteit hoog in het vaandel draagt

  • Zoetermeerse vraagstukken belangrijker vinden dan landelijke richtlijnen

  • het belang van onze 10 hoofdthema’s steunen:

Huisvesting

Zorg

Veiligheid

Vitaliteit

Werk en inkomen

Leefomgeving

Milieu

Participatie

Dienstverlening

Bestuur