Zorg:

Zorg raakt iedereen. Alle inwoners hebben recht op laagdrempelig toegang tot alle zorgvoorzieningen. Bijzondere aandacht gaat uit naar onze senioren en alle kwetsbare inwoners voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze de juiste informatie ontvangen of tijdig hulp krijgen.

De gemeente moet daarvoor de regie in handen hebben. Het niveau van thuiszorg moet hoger (WMO); afschaffing van het abonnementstarief (door het Rijk) is noodzakelijk.

GOED geeft extra aandacht aan jongeren die momenteel te lang moeten wachten op passende (onderwijs)zorg en jeugdhulp.

Daarnaast is onverminderd waardering en ondersteuning voor mantelzorgers op zijn plaats.

verbeteren

 13.   bij zorgverlening uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen

 14.   uitbreiding van de faciliteiten voor mantelzorgers

 15.   herzien regels en normen WMO-praktijk/groter aantal uren (huishoudelijke) zorghulp

 16.   uitbreiding Hospice-voorzieningen

 17.   bevorderen toepassen van langdurige praktische hulp(middelen) bij de jeugdgezondheidszorg

 18.   verstevigen van de inzet armoedebestrijding

 19.   optimaliseren van de overlegstructuur

 20.  verhogen van de financiële bijdragen voor de inzet van preventie in de zorg

 

nieuw:

 21.   verstrekken van een tijdelijke invalidenparkeerkaart bij niet blijvende beperkingen

 22.   kwaliteitsonderzoeken naar Jeugdzorg, thuiszorgorganisaties en leveranciers hulpmiddelen