Vitaliteit:

Elke buurt kent haar eigen unieke sociaaleconomische verbanden, sociaal kapitaal en betekenis voor een kansrijke toekomst. De betrokkenheid en verbondenheid van buurtbewoners geven een buurt vitaliteit en veerkracht. Een vitale buurt is een veilige en verzorgde omgeving waarin mensen elkaar (willen) kennen, op elkaar letten en elkaar in eerste aanleg laagdrempelige hulp bieden.

Saamhorigheid moet op buurt- en wijkniveau gestalte krijgen. In alle wijken moeten centra zijn voor recreatie en ontmoeting. Actief bewegen is ook voor jongeren van groot belang.

GOED kijkt kritisch naar de gedwongen krachtenbundeling die inZet in praktijk brengt; de toegankelijkheid van specifieke (doelgroep)activiteiten moet gewaarborgd zijn.

verbeteren

 35.  sport en bewegen voor iedereen toegankelijk maken

 36.  verbeteren en uitbreiden van openbare, publieke sport- en beweegvoorzieningen

 37.  basisaanbod van activiteiten dient voor alle wijken gelijk, toegankelijk en goed te zijn

 38.  professionalisering van de ondersteuning van vrijwilligers (verenigingen en netwerken)

nieuw:

 39.  introduceren bewegingsprogramma voor alle senioren en kwetsbaren

 40.  oprichten van een gemeentelijk Sportbedrijf, o.a. om slagvaardig verenigingen te ondersteunen

 41.  gestructureerde, nauwere samenwerking scholen, sportscholen en (sport)verenigingen

 42.  opstellen van een integrale Ouderenvisie 2040, verbindend beleid voor de toekomst

stoppen

 43.  het saneringsproces van buurtcentra vanwege het belang van de centra voor de sociale samenhang