Dienstverlening:

Gemeenten zijn vaak de meest nabije overheid. Zeker waar het gaat om benaderbaarheid en uitvoering van beleid dat direct de levens van inwoners en ondernemers raakt. GOED vindt dat de gemeente Zoetermeer daarin betrouwbaar moet zijn en continuïteit moet bieden.

Inwoners en ondernemers worden zo goed als mogelijk bediend op de manier die zij verkiezen. Daarbij moet rekening gehouden worden met inwoners die onlinedienstverlening niet kunnen of willen ontvangen. Met name de ouderen en de minder goed opgeleiden hebben baat bij direct persoonlijk contact.

Dienstverlening moet dienstbaar zijn aan de wensen van de inwoners, niet van politici of ambtenaren.

verbeteren:

 83.  systeem voor meldingen afstemmen op het gebruikersperspectief van burgers en ondernemers

 84.  maatwerk in communicatie naar doelgroepen (o.a. ouderen, jongeren, minderheden, ondernemers)

 85.  wijkkantoren komen weer terug in alle wijken

 86.  snellere en directere doorschakeling van het telefoonmenu 14079

nieuw:

 87.  mogelijk maken van momenten voor vrije inloop bij de publieksbalie

stoppen

 88.  beperking cash betalen voor gemeenteservices