Werk en Inkomen:

Werken is van groot belang: financieel, maar ook als maatschappelijke inbreng en voor sociale ontmoeting. Voor hen die niet zelfstandig in voldoende inkomen kunnen voorzien is de gemeente medeverantwoordelijk voor een toereikend welvaartsniveau.

Het bevorderen van arbeidsparticipatie is echter cruciaal. Bijzondere aandacht voor jongeren en ouderen is op zijn plaats. Werkbedrijf De Binnenbaan vervult een belangrijke stimulerende en verbindingsfunctie, voor werkzoekenden en werkgevers.

GOED vindt het stimuleren en faciliteren van ondernemingen om banen in Zoetermeer te behouden en realiseren erg belangrijk. Goede, aantrekkelijke opleidingen vormen een belangrijke basis daarvoor. 

verbeteren

 44.  uitbreiding van het aanbod van MBO- en HBO-opleidingen binnen Zoetermeer

 45.  uitbreiding van de faciliteiten voor mantelzorgers

 46.  herontwikkeling bedrijventerreinen t.b.v. gemengde invulling met o.a. woningen en recreatie

 47.  de arbeidsparticipatie van senioren actiever bevorderen, leeftijdsdiscriminatie actief bestrijden

nieuw:

 48.  uitbreiden van het aanbod voortgezet speciaal onderwijs binnen Zoetermeer zelf

 49.  regelen kamerverhuur met behoud van uitkering verhuurder

 50.  gerichte stimulering en ondersteuning vrijwilligerswerk

 51.  inrichten van een werkorganisatie die de mogelijkheden voor beschermd werk verbetert

 52.  opzetten Transitiefonds Ondersteuning Kleine Ondernemers