Veiligheid:

Ons gevoel van veiligheid wordt ondermijnd door berichtgeving in de media over overvallen, straatroven, ernstige ongevallen, ervaringen in openbaar vervoer en in winkelcentra. Maar ook op straat, op voetpaden en in winkelcentra word je regelmatig belaagd door fietsers die zich niet aan de regels houden. Daar wil GOED wat tegenoverstellen.

Ouders kunnen betrokken worden bij de aanpak van wangedrag van hun kinderen.

Veiligheid moet een 24 uurs-prioriteit zijn; dus ook in avond- en nachturen moet toezicht, handhaving en monitoring (camera’s) zichtbaar actief zijn. Uitbreiding capaciteit politie en handhaving is gewenst.

Wapenbezit onder jongeren dient actief te worden ontmoedigd en bestreden.

verbeteren

 23.  zichtbare handhaving van crimineel/ongewenst gedrag in openbare ruimten, OV en verkeer

 24.  onderhoud openbare ruimte ter voorkoming van struikel- en valpartijen

 25.  wijkverkeerswerkgroepen weer nieuw leven inblazen door budget en professionele ondersteuning.

 26.  bestrating overal scootmobiel-vriendelijk maken

 27.  prioriteitstelling bij de inzet van handhavers ten gunste van overlastbestrijding

 28.  aantrekkelijke voorwaarden creëren voor deelname aan WAS(Wijk en Agent Samen)-activiteiten

nieuw:

 29.  rechtstreeks nummer voor team handhaving om misstanden snel te kunnen melden

 30.  vertrouwenspersoon huiselijk geweld 

 31.  WhatsApp-teams in de wijken, waar ook WAS en wijkregisseurs deel van uitmaken

 32.  invoeren periodieke wapencontrole op alle scholen, behalve het primair onderwijs

 33.  cameratoezicht invoeren/uitbreiden in de wijken die overlast van jongeren ondervinden

stoppen

 34.  inzet gemeentelijke handhavers bij commerciële evenementen