Leefomgeving:

Inwoners moeten directe invloed op de eigen buurt en wijk kunnen hebben. De gemeente zorgt voor voldoende en goed onderhouden groen en speel- en beweegruimte in de buurt voor kinderen. Voor GOED is de Jantje Betonnorm richtinggevend: minimaal 3% van de openbare buitenruimte is bestemd voor buitenspelen en die wordt ook zo ingericht.

Elke wijk krijgt een eigen budget. Dit budget kan worden ingezet om wijkinitiatieven te realiseren, maar ook om het onderhoud in de wijk te verbeteren (loszittende stoeptegels, zwerfvuil, onkruidbestrijding).

Wat betreft de verkeersafwikkeling in het Entree-gebied maakt GOED zich grote zorgen.

verbeteren:

 53.  de wijkregisseurs krijgen meer budget en bevoegdheden om direct buurtzaken op te kunnen pakken

 54.  niveau (groen)onderhoud verhogen, omwille m.n. (verkeers)veiligheid

 55.  heroverweging verkeerscirculatie en -ontsluiting Entree-gebied

 56.  het bestuurlijk ondersteunen van verenigingen en platforms voor ouderen

nieuw:

 57.  realiseren van buurtplekken/-honken voor jongeren, vermindering overlast

 58.  leefbaarheidseffectrapportage instellen bij ingrijpende bouw-/herinrichtingsplannen

 59.  periodiek onderzoek wijkparkeerbelasting vanwege toename van o.a. laadpalen

 60.  scanauto’s inzetten voor parkeercontrole

 61.  introductie van ‘Slimme Lantaarnpalen’, multifunctionele toepassingen (w.o. cameratoezicht)

stoppen:

 62.  met het sluiten of afbreken van sport- en ontmoetingsplekken voor jongeren en ouderen