Partijprogramma

gemeenteraadsverkiezing 2022

  • gerichtere en betere aandacht voor senioren
  • meer steun voor alle Zoetermeerse kwetsbaren
  • lokale kwaliteit van leven boven groeiplannen
  • bereikbare ontmoeting en ontspanning
  • geen ‘samenspraak’ maar serieuze inspraak

Hieronder vindt u de teksten van onze 10 verkiezingsthema’s.

 

huisvesting

zorg

veiligheid

vitaliteit

werk en inkomen

leefomgeving

milieu

participatie

dienstverlening

bestuur