Participatie:

Draagvlak heeft twee betekenissen die met elkaar samenhangen: het kunnen deelnemen aan onze samenleving én het mogen meedenken en -beslissen over beslissingen die het gemeentebestuur neemt.

Vroegtijdige participatie is van groot belang om draagvlak voor (bouw)plannen te onderzoeken en te bereiken. Bovendien levert het ook goede ideeën op voor planaanpassingen. Open communicatie moet worden bevorderd.

Zelfredzame burgers vormen de basis voor goede sociale dynamiek. GOED wil de participatiekracht van burgers en verenigingen verbeteren.

verbeteren:

 74.  tijdige betrokkenheid burgers vergroten zodat slechte plannen tijdig worden gestopt of aangepast

 75.  deze betere participatie kan worden bekostigd uit de besparingen op plancorrecties

 76.  integrale aanpak van planontwikkeling; afstemmen op andere plannen en onderhoud in de wijken

 77.  subsidieverstrekking van culturele organisaties herzien

nieuw:

 78.  transparantie ten aanzien van (voor)afspraken bij gunningen en aanbestedingen

 79.  er komt een plankaart met alle braakliggende/geschikte gronden, inclusief actuele bestemming

stoppen:

  1. 80.  het buitenspel zetten van burgers
  2. 81.  met het atypische ‘Samenspraak’, maar echt werk maken van inspraak en meedenken
  3. 82.  overeind houden van een niet rendabel museum (De Voorde)